Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

  1. Gegevens - Tijdens het gebruik van de website kunt u gevraagd worden gegevens in te voeren. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het daarbij aangegeven doel en/of in overeenstemming met dit privacybeleid.

  2. Informatieverstrekking aan derden - Wij zullen de gegevens niet verkopen of anderszins overdragen aan niet-aangesloten derden zonder uw toestemming. Indien van toepassing heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor het ontvangen van advertenties en/of marketing van andere producten, diensten en aanbiedingen van ons en/of van derden.

  3. Analyse van gebruikersgedrag - Wij behouden ons het recht voor om een statistische analyse van gebruikersgedrag en -kenmerken uit te voeren om de interesse in en het gebruik van de verschillende gebieden van de website te meten en om adverteerders te informeren over dit soort gegevens alsmede over het aantal gebruikers die in aanraking zijn gekomen met of geklikt hebben op de desbetreffende reclamebanner. Wij verstrekken aan derden alleen geaggregeerde gegevens uit deze analyses. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen of beleid van derden die om persoonlijke gegevens verzoeken en u dient het van toepassing zijnde privacybeleid van de desbetreffende partij te controleren.

  4. Cookies - Bij gebruik van websites van de Eredivisie CV kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Kijk voor meer informatie op dit punt naar onze Cookie policy.